3. Pengurusan i~KUPs

PENGETUA

ENCIK HARRIS GANAE BIN NAINARPENOLONG KANAN KURIKULUM

ENCIK HISAMUDDIN BIN KAMISPENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PUAN JAINON BINTI NGAINIPENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PUAN FARIDAH BINTI IBRAHIM